Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr
YSGOL BRO DINEFWR WILL BE CLOSED FOR INSET DAY TRAINING ON FRIDAY 12th APRIL 2019 (NOT 29th AS STATED ON CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL WEBSITEAND WILL RE-OPEN ON  MONDAY 29th APRIL 2019 TO ALL PUPILS AND STAFF  

Appointment of New Headteacher / Penodiad Pennaeth Newydd

It is my pleasure to announce that the Governing Body at Ysgol Bro Dinefwr have appointed a new permanent Headteacher at the school.  Mrs Ionwen Spowage will commence duty on Monday 29th April 2019, at the start of the Summer Term.

Mrs Spowage is currently Headteacher at the newly formed Ysgol Calon Cymru which is an amalgamation of the former Builth Wells and Llandrindod High Schools and serves students from Radnorshire and North Brecon.

I wish Mrs Spowage, all staff and students at Ysgol Bro Dinefwr every success in the future.

Mae'n bleser gennyf gyhoeddi bod Corff Llywodraethol Ysgol Bro Dinefwr wedi penodi Pennaeth parhaol newydd i'r ysgol.  Bydd Mrs Ionwen Spowage yn dechrau ar ei dyletswyddau ar Dydd Llun 29ain Ebrill 2019, ar ddechrau Tymor yr Haf.

Ar hyn o bryd, mae Mrs Spowage yn Bennaeth ysgol newydd ei ffurfio sef Ysgol Calon Cymru, sy'n darparu ar gyfer myfyrwyr Sir Faesyfed a Gogledd Aberhonndu.

Dymunaf bob llwyddiant i Mrs Spowage a holl staff a disgyblion Ysgol Bro Dinefwr yn y dyfodol.

D R Newsome OBE

Interim Headteacher / Pennaeth Dros Dro