Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr
Lluniau Ysgol / School Photographs
Byddwn yn cymryd lluniau ysgol i flynyddoedd 7, 10 a 12 ar Ddydd Gwener Medi 21ain.  Gwnewch yn siwr bod eich gwisg ysgol yn daclus!
We will be taking school photographs of years 7, 10 and 12 on Friday September 21st.  Make sure your school uniform is neat!

 

Auction of Promise / Ocsiwn o Addewidion 

An auction of Promise and the draw of the grand raffle is to be held on Friday 19th October, 2018 at The White Hart , Llandeilo.

The evening shall commence at 7.00pm. Up to 50 items have been donated and will be available for viewing from 5.00pm onwards on the evening.

 Cynhelir Ocsiwn o Addewidion a thynnu’r raffl fawr ar nos Wener 19eg Hydref, 2018 yn y White Hart , Llandeilo.

Bydd y noson yn dechrau am 7.00pm. Rhoddwyd bron 50 eitem a byddant ar gael i’w gweld o 5.00pm ymlaen ar y noson.