Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr

NOS FERCHER 20 MEDI / WEDNESDAY 20 SEPTEMBER 2017 

CYFARFOD BLYNYDDOL Y LLYWODRAETHWYR I HOLL RIENI'R YSGOL / ANNUAL GOVERNORS MEETING FOR ALL PARENTS 

6.00 Y.H / 6.00 PM 

CYFARFOD BLYNYDDOL CYFFREDINOL Y GRhA / PTA ANNUAL GENERAL MEETING 

6.30 Y.H / 6.30 PM

 

NOSON SEFYDLU 2 BLWYDDYN 7 / YEAR 7 INDUCTION EVENING 2  

NOS FERCHER 27 MEDI / WEDNESDAY 27 SEPTEMBER 

6.30 Y.H / 6.30 PM

NOSON AGORED 

NOS FERCHER 4ydd HYDREF 2017

4.30 - 6.30 y.h 

OPEN EVENING 

WEDNESDAY 4th OCTOBER 2017

4.30 - 6.30 pm