Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr
 YSGOL BRO DINEFWR YN CYFLWYNO / PRESENTS
NOS FERCHER I NOS SADWRN 12FED - 15FED RHAGFYR 2018
WEDNESDAY TO SATURDAY 12TH - 15TH DECEMBER 2018
TOCYNNAU / TICKETS: £10 OEDOLION / ADULTS - £8 HENOED A PHLANT / OAPS & CHILDREN
ar gael o derbynfa'r ysgol / available from school reception 
Pawb yn eu seddau erbyn / Everyone in their seats by 6.45pm
A school production by arrangement with The Really Useful Group Ltd