Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr

TYMOR YR HYDREF / AUTUMN TERM 

  DYDD LLUN 4 MEDI 2017 DIWRNOD HYFFORDDIANT MEWN SWYDD 

MONDAY 4 SEPTEMBER INSET DAY

DISGYBLION YN DYCHWELYD DYDD MAWRTH 5 MEDI 2017

PUPILS RETURN TUESDAY 5 SEPTEMBER 2017