Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr

Parent Pay

Nodwch y bydd llythyron ynglŷn â sut i sefydlu'ch cyfrif 'Parent Pay' yn cael eu rhoi i'r disgyblion yfory, Dydd Mawrth 6 Mawrth. Mae angen i bob rhiant gwblhau hyn er mwyn talu am brydau ysgol eich plentyn. Bydd rhagor o fanylion am derfynau amser ar gael cyn bo hir.

 

Please note that letters regarding how to set up your Parent Pay account will be given to pupils tomorrow, Tuesday 6th March.  All parents need to complete this in order to pay for your child's school meals.  Further details on deadlines will be forthcoming shortly.