Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr

 

'Come as you please day' for Years 7-10 only Friday 25th May

raising money for the NASA Fund £1.00 donation.

Last of day of Term - Return to school Monday 4th June 

 

Diwrnod 'Gwisgo dillad eich hunain' i Blwyddyn 7-10 yn unig ar Dydd Gwener 25 Mai

codi arian ar gyfer NASA rhodd o £1.00 

Diwrnod olaf y Tymor - Dychwelid nol i'r Ysgol ar Dydd Llun 4 Mehefin