Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr

 Noson Rieni Blwyddyn 9 / Year 9 Parents Evening 

Nos Iau 14eg Rhagfyr - Thursday 14th December 

4.15 pm - 7.00 pm

Yn Neuadd yr Ysgol / In the School Hall 

   

Christmas Carol Concert / Cyngerdd Carolau Nadolig

Monday 18th December 2017 at 7.00 pm / Nos Lun 18fed Rhagfyr 2017 7.00 o'r golch

Christmas Carol Concert to be held at Llanfair-ar-y-Bryn, Llandovery. 

Cyngerdd Carolau Nadolig yn Llanfair-ar-y-Bryn Church, Llanymddyfri

Tickets available from School Reception / Tocynnau ar gael or Derbynfa'r Ysgol

£5.00 Adults / Oedolion Children & OAPs £3.00