Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr

NOSON RIENI - BLWYDDYN 12/13

Cynhelir Noson Rieni Blynyddoedd 12 a 13 ar NOS IAU, 30ain Tachwedd, 2017 yn Ysgol Bro Dinefwr. 4.15 - 6.30 o’r gloch.   

YEARS 12/13 - PARENTS EVENING

A Year 12/13 Parents’ Evening will be held on THURSDAY, 30th November 2017 at Ysgol Bro Dinefwr.  

4.15 to 6.30pm.