Pryd i gael prawf ar gyfer COVID-19 ac am ba hyd y dylid hunanynysu

Cymraeg