Profion Llif Unffordd

LFT Kit

Gwybodaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'n ddiweddar y bydd rhaglen am ddim a gwirfoddol o brofi COVID-19 asymptomatig ar gael mewn lleoliadau addysg a gofal plant ledled Cymru. Mae'r cynnig hwn ar gael i'r holl staff a dysgwyr ym mlynyddoedd 10-13.
Darllen Mwy
LFT Testing

Sut i Gymryd Prawf

Darllen Mwy
Privacy – cym

Perchenogaeth y Data Personol

Er mwyn i brofion COVID-19 allu cael eu cwblhau yn [Enw'r Lleoliad Addysg], mae angen i ni brosesu data personol, gan gynnwys rhannu data personol lle y caniateir hyn o dan ddeddfwriaeth diogelu data. [Enw'r Lleoliad Addysg] yw Rheolydd Data'r data sy'n eu hangen i reoli profion a rhoi trefniadau lleol ar waith os ceir canlyniad prawf positif.
Darllen Mwy