Opsiynau CA5

Croeso i dudalen Noson Agored Rhithiol i’r chweched dosbarth. Mae’r cyfnod hwn yn un digon heriol wrth wneud penderfyniadau pwysig am y cam nesaf o’ch addysg a’r gyrfa rydych yn anelu tuag ato. Rydym ni yma i’ch helpu ym mha bynnag ffordd y gallwn ac yn gobeithio y byddwch yn gweld y wybodaeth yma yn fuddiol wrth wneud eich penderfyniadau. Cofiwch bod rhywun ar gael bob amser i’ch cynorthwyo naill ai drwy e-bost, ‘Teams’, neu drwy ffonio derbynfa’r ysgol. Mwynhewch y broses gan yn y pen draw mae’n gyfnod cyffrous ac un yr ydym ni fel ysgol yn teimlo braint i fod yn rhan ohono.

 

Pynciau