Opsiynau CA4

Mae’r cyfnod hwn yn un digon heriol wrth wneud penderfyniadau pwysig am y cam nesaf o’ch addysg a’r gyrfa rydych yn anelu tuag ato. Rydym ni yma i’ch helpu ym mha bynnag ffordd y gallwn ac yn gobeithio y byddwch yn gweld y wybodaeth yma yn fuddiol wrth wneud eich penderfyniadau. Cofiwch bod rhywun ar gael bob amser i’ch cynorthwyo naill ai drwy e-bost, ‘Teams’, neu drwy ffonio derbynfa’r ysgol. Mwynhewch y broses gan yn y pen draw mae’n gyfnod cyffrous ac un yr ydym ni fel ysgol yn teimlo braint i fod yn rhan ohono.

 

Pynciau

 

Gwybodaeth Staff

Tîm Arwain
Ionwen Spowage

Ionwen Spowage

Pennaeth
Eirian Davies

Eirian Davies

Dirprwy Bennaeth
David Leyshon

David Leyshon

Pennaeth Cynorthwyol
Stuart Thomas

Stuart Thomas

Pennaeth Cynorthwyol
Ian Chriswick

Ian Chriswick

Pennaeth Cynorthwyol
Sarah Tiddy

Sarah Tiddy

Pennaeth Cynorthwyol
Deborah Lloyd

Deborah Lloyd

Rheolwr Canolfan Cothi
Arweinwyr Cynnydd
Rachel Davies

Rachel Davies

Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 7
Steven Crawford

Steven Crawford

Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 8
Kelly Evans

Kelly Evans

Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 9
Dewi Howells

Dewi Howells

Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 10
Gareth Taylor

Gareth Taylor

Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 11
Rhodri Rees

Rhodri Rees

Arweinydd Cynnydd y Chweched Dosbarth
Anghenion Dysgu Ychwanegol
Cyfle
Lindsey Williams

Lindsey Williams

Swyddog Cymorth Bugeiliol
Laura Bell

Laura Bell

Swyddog Cymorth Bugeiliol
Suzanne Garton

Suzanne Garton

Swyddog Cymorth Bugeiliol