Noson Agored

Yn Ysgol Bro Dinefwr, ein nod yw herio a chefnogi disgyblion i ddod yn ddysgwyr hyderus ac effeithiol trwy ddarparu amgylchedd cynhwysol a gofalgar iddynt sy'n gosod lles disgyblion wrth galon popeth a wnawn.