Newyddion

Diweddariad Asesu TGAU

Diweddariad Asesu TGAU

Senedd yr Ysgol

Senedd yr Ysgol

Eisteddfod T 2021

Eisteddfod T 2021

LFT-Gwybodaeth

LFT-Gwybodaeth

Cefnogaeth i rieni

Cefnogaeth i rieni

Dydd Gwyl Dewi hapus!

Prydau ysgol am ddim

Prydau ysgol am ddim

Gwaith celf disgyblion

Gwaith celf disgyblion

Llythyr gan y Pennaeth

Llythyr gan y Pennaeth

Her Ysgolion Actif

Her Ysgolion Actif

Cadw'n ddiogel ar-lein

Cadw’n ddiogel ar-lein

Cyflwyniad i CEOP

Cyflwyniad i CEOP

Dydd Miwsig Cymru 2021

Dydd Miwsig Cymru 2021

Secstio - beth yw e?

Secstio – beth yw e?

Diweddariad y Pennaeth

Diweddariad y Pennaeth

Her Ysgolion Actif

Her Ysgolion Actif

Lluniau Proffil disgyblion
Prawf positif am Covid-19

Prawf positif am Covid-19

Dysgu ar-lein

Dysgu ar-lein

Llythyr diwedd tymor

Llythyr diwedd tymor

COVID-19. Gwnewch eich rhan

COVID-19. Gwnewch eich rhan

Hunan-Ynysu Blwyddyn 8

Hunan-Ynysu Blwyddyn 8

Hunan-Ynysu 8N a 8E

Hunan-Ynysu 8N a 8E

Hunan Ynysu BD08 & BD24

Hunan Ynysu BD08 & BD24

PWYSIG: Manylion Cyswllt

PWYSIG: Manylion Cyswllt

Sut i ymuno a Teams

Sut i ymuno a Teams

BD06  Hunan-Ynysu

BD06 Hunan-Ynysu

Llythyr gan y Pennaeth

Llythyr gan y Pennaeth

Achos positif covid 19

Achos positif covid 19

Gorchuddion Wyneb

Gorchuddion Wyneb

Diweddariad Tachwedd

Diweddariad Tachwedd

Arholiadau 2021

Arholiadau 2021

Senedd Ieuenctid y DU

Senedd Ieuenctid y DU

Noson Agored Rithwir

Noson Agored Rithwir

Gwisg ysgol Bro Dinefwr

Gwisg ysgol Bro Dinefwr

Cwestiynau Disgyblion

Cwestiynau Disgyblion

Senedd yr ysgol

Senedd yr ysgol

Gwybodaeth am wisg ysgol

Gwybodaeth am wisg ysgol

Gwybodaeth i rieni

Gwybodaeth i rieni

Gwybodaeth am asesu

Gwybodaeth am asesu

Shwmae!

Shwmae!

Cymorth Schoolbeat

Cymorth Schoolbeat

Ap SIMS i rieni

Ap SIMS i rieni

(no title)

Gwybodaeth i rieni

Gwybodaeth i rieni

Senedd Ysgol Bro Dinefwr

Senedd Ysgol Bro Dinefwr

Llwyddiant celfyddydol

Llwyddiant celfyddydol

Llythyr wrth y Pennaeth

Llythyr wrth y Pennaeth

Sesiwn STEM i ddisgyblion

Sesiwn STEM i ddisgyblion

Symptomau Covid a Phrofi

Symptomau Covid a Phrofi

Bysiau Ysgol

Bysiau Ysgol

Canlyniadau BTEC

Canlyniadau BTEC

Canlyniadau TGAU

Canlyniadau TGAU

Canlyniadau TGAU

Canlyniadau TGAU

Rheolau Dosbarth

Rheolau Dosbarth

Llythyr diwedd tymor

Llythyr diwedd tymor

Arolwg Gyrfa Cymru

Arolwg Gyrfa Cymru

Operation Encompass
Cystadleuaeth

Cystadleuaeth

Llythyr i rieni

Llythyr i rieni

Gyrfa Cymru

Gyrfa Cymru

Adnoddau BBC Bitesize

Adnoddau BBC Bitesize

GOFALU AM EICH LLESIANT
Prydau Ysgol Am Ddim

Prydau Ysgol Am Ddim

Llythyr at rieni

Llythyr at rieni

Datganiad gan UCAS

Datganiad gan UCAS

Rieni/Gofalwyr

Rieni/Gofalwyr

Cau'r Ysgol

Cau’r Ysgol

Ysgol Haf Prifysgol Ial
Coronavirus Update

Coronavirus Update