Gwybodaeth Staff

 

Tîm Arwain:

Ionwen Spowage

Ionwen Spowage

Pennaeth
Eirian Davies

Eirian Davies

Dirprwy Bennaeth
David Leyshon

David Leyshon

Pennaeth Cynorthwyol
Stuart Thomas

Stuart Thomas

Pennaeth Cynorthwyol
Ian Chriswick

Ian Chriswick

Pennaeth Cynorthwyol
Sarah Tiddy

Sarah Tiddy

Pennaeth Cynorthwyol
Deborah Lloyd

Deborah Lloyd

Rheolwr Canolfan Cothi

Ar gyfer gwybodaeth yn ymwneud â materion academaidd a chynnydd disgyblion:

Rachel Davies

Rachel Davies

Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 7
Steven Crawford

Steven Crawford

Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 8
Kelly Evans

Kelly Evans

Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 9
Dewi Howells

Dewi Howells

Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 10
Gareth Taylor

Gareth Taylor

Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 11
Rhodri Rees

Rhodri Rees

Arweinydd Cynnydd y Chweched Dosbarth

Os ydych am gael gwybodaeth am Anghenion Dysgu Ychwanegol, cysylltwch â:

Cyfle:

Lindsey Williams

Lindsey Williams

Swyddog Cymorth Bugeiliol
Laura Bell

Laura Bell

Swyddog Cymorth Bugeiliol
Suzanne Garton

Suzanne Garton

Swyddog Cymorth Bugeiliol

Ar gyfer ymholiadau pwnc penodol:

Pennaeth Cymraeg – Mr N Jones Noir.Jones@brodinefwr.org.uk

Pennaeth Saesneg – Mr N Rowlands Neil.Rowlands@brodinefwr.org.uk

Pennaeth Mathemateg – Mrs K Miller Kay.Miller@brodinefwr.org.uk

Pennaeth Bioleg – Mrs C Williams Catherine.Williams@brodinefwr.org.uk

Pennaeth Cemeg – Mr I Griffiths Iolo.Griffths@brodinefwr.org.uk

Pennaeth Ffiseg – Mr V Price Vernon.Price@brodinefwr.org.uk

Pennaeth Celf – Mrs E Davies Elizabeth.Davies@brodinefwr.org.uk

Pennaeth Technoleg – Mr J Heseltine John.Heseltine@brodinefwr.org.uk

Pennaeth TGCh – Mrs H Clement Helen.Clement@brodinefwr.org.uk

Pennaeth Hanes – Mr O Rhys Owen.Rhys@brodinefwr.org.uk

Pennaeth Daearyddiaeth – Mrs C Owen Carol.Owen@brodinefwr.org.uk

Pennaeth Addysg Grefyddol – Mrs O Jones Olwen.Jones@brodinefwr.org.uk

Pennaeth ITM – Mrs F LeHuquet France.LeHuquet@brodinefwr.org.uk

Pennaeth Cerddoriaeth – Mrs L Anderson Lynwen.Anderson@brodinefwr.org.uk

Pennaeth Drama – Miss L Rimmington Lisa.Rimmington@brodinefwr.org.uk

Pennaeth Addysg Gorfforol – Mr L Senchal Laurence.Senchal@brodinefwr.org.uk

Pennaeth Busnes – Miss F Humphreys Fiona.Humphreys@brodinefwr.org.uk

Pennaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Mrs E Rees Eiryl.Rees@brodinefwr.org.uk

Cydlynydd Bagloriaeth Cymru (Ôl 16) – Mrs L Mathias Lisa.Mathias@brodinefwr.org.uk

 

Swyddog Arholiadau - Mrs N Brook Nellie.Brook@brodinefwr.org.uk

Trefniadau Mynediad – Mrs E Williams Eirwen.Williams@brodinefwr.org.uk

Presenoldeb - Mr C Morgan Craig.Morgan@brodinefwr.org.uk

ParentPay – Mrs J Williams Jayne.Williams@brodinefwr.org.uk

Clerc i’r Corff Llywodraethol - Mrs M Jones Meriel.Jones@brodinefwr.org.uk

 

Os nad ydych yn siŵr pwy i ofyn amdano, bydd ein Derbynyddes, Mrs M Jones, yn hapus iawn i’ch cynghori: Ffôn 01558 824800.

Noder os gweler yn da, er mwyn cefnogi eu lles a chynnal cydbwysedd rhwng yr ysgol a’r cartref, ni ddisgwylir i staff ymateb i e-byst ar ôl 17.00, ar y penwythnosau nac yn ystod gwyliau’r ysgol.

Os oes gennych ymholiad neu bryder taer tu allan i oriau’r ysgol, e-bostiwch fi ar Ionwen.Spowage@brodinefwr.org.uk ac fe wnâf fy ngorau glas i’ch chyngori a’ch cefnogi. Byddwch yn ymwybodol y bydd angen cyngor ac arbenigedd staff eraill er mwyn ymdrin â rhai materion a bydd rhaid aros hyd oni bydd yr ysgol yn ail-agor.