Dysgu ar-lein

Uni

Taflen Gymorth i ddisgyblion a rheini

Yn ystod y cyfnod clo yma rydym wedi ymrwymo i gefnogi bob disgybl a’u haddysg gan gynnal gwersi byw/cyfunol wrth ddefnyddio technoleg a llwyfannau digidol ar gyfrifon HWB Cymru.
Mae’n hanfodol eich bod fel disgyblion a rhieni yn ein cynorthwyo yn hyn drwy ymrwymo gymaint a phosib i fynd ar lein, a dilyn y cyfarwyddiadau wrth yr athrawon.
Darllen Mwy
Questions-eng

Taflen Gymorth i ddisgyblion a rheini

* Sut ydw i yn mynd i fewn i'r wers?
* Sut gallaf gael sylw'r athro?
* Oes modd gwylio gwers ar fy ffon?
* Oes rhaid troi'r camera ymlaen?
Darllen Mwy
MsTeams_logo

Sut i ymuno a Teams

MEWNGOFNODWCH I OFFICE 365, AC AGORWCH YR AP TEAMS.

Ffeindiwch y tîm ar gyfer y wers sydd ar eich amserlen ac yna ewch i'r ardal 'Posts' i weld unrhyw negeseuon wrth eich athro.

Sicrhewch eich bod yn ymwybodol o unrhyw rheolau neu ddisgwyliadau.
Darllen Mwy
Contracts

Cytundeb Dysgwr

Rôl y dysgwr
* Cyn y wers
* Yn ystod y wers
* Rhwng gwersi
Darllen Mwy