Datganiad i’r wasg: Diwedd y tymor – newid dyddiad

Cymraeg