Cytundeb Dysgwr

Rôl y dysgwr 

Cyn y wers 

Er mwyn ymgysylltu'n adeiladol â'm hastudiaethau ar-lein, rwy'n cytuno i: 

 • baratoi ar gyfer y sesiwn mewn digon o amser a chael man gweithio addas 
 • gyrchu'r ffeiliau perthnasol ar gyfer pob gwers ymlaen llaw a sicrhau bod y deunyddiau wrth law 
 • sicrhau bod y dyfais wedi'i phweru o'r prif gyflenwad a bod cysylltiad rhyngrwyd. 
 • ddewis man gweithio tawel priodol (yn ddelfrydol, ystafell ar wahân) lle na fydd aelodau eraill o'r teulu yn cerdded o gwmpas ac yn aflonyddu - egluro i'r teulu bod gwers yn dechrau 
 • leihau gwrthdyniadau - diffodd cerddoriaeth, teledu, ffôn, gemau consol yn y cefndir 
 • beidio ag effeithio’n negyddol ar brofiad y wers i ddisgyblion eraill a dangos parch at bawb yn yr ystafell ddosbarth ar-lein 
 • sicrhau fy mod wedi gwisgo'n briodol ac yn trin y wers fel y byddwn yn yr ysgol 
 • gyfrannu at y dosbarth mewn modd cadarnhaol a pheidio ag aflonyddu ar unrhyw adeg 

Yn ystod y wers 

Er mwyn ymgysylltu'n adeiladol â'm hastudiaethau ar-lein, rwy'n cytuno i: 

 • beidio effeithio ar brofiad y wers i ddisgyblion eraill, gan ddangos parch at bawb yn yr ystafell ddosbarth ar-lein. 
 • Cyfrannu at y dosbarth mewn modd cadarnhaol a heb fod yn aflonyddgar ar unrhyw adeg. 
 • defnyddio fy rhieni i gefnogi gyda'r dechnoleg yn unig a dim gofyn cwestiynau na siarad ar fy rhan yn ystod y sesiwn. 
 • Tawelu fy meicroffon oni bai bod angen i mi ofyn cwestiwn neu ymateb i'r athro 
 • Dim ond gwneud sylwadau neu godi cwestiynau ar y pwnc sy'n cael ei drafod. 

Rhwng gwersi 

Er mwyn ymgysylltu'n adeiladol â'm hastudiaethau ar-lein, rwy'n cytuno i: 

 • Gyfathrebu unrhyw anawsterau yn effeithiol gyda fy athro dosbarth drwy e-bost neu ar Teams. 
 • Derbyn efallai na fydd athrawon yn gallu ateb ar unwaith, neu tu allan i oriau arferol ysgol i unrhyw ymholiadau sydd gennyf.