Cwricwlwm CA3

Blwyddyn 7-9

Gyda dyfodiad y cwricwlwm newydd i Gymry rydym ym Mro Dinefwr eisoes wedi cychwyn ar y daith o sefydlu Cwricwlwm newydd.  Mae’r ‘Dyniaethau’ ynghyd a ‘Iechyd a Lles’, yn feysydd dysgu a phrofiad sydd eisoes ar waith gyda blwyddyn 7.  Yma mae’r disgyblion yn elwa o ddull newydd cyfunol a thematig o ddysgu gan hyrwyddo’r sgiliau craidd a sicrhau eu bônt yn cwrdd a’r 4 diben wrth ddatblygu fel : -

  1. dysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
  2. cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith
  3. dinasyddion egwyddorol, gwybodus Cymru a’r byd
  4. unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

 

Yn ychwanegol i hyn mae gennym ddarpariaeth lawn o bynciau mwy traddodiadol sy’n cynnwys: Mathemateg, Cymraeg, Saesneg, Ieithoedd Tramor Modern, Gwyddoniaeth, Technoleg, Celfyddyd, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, Cerddoriaeth a Drama.