Cwricwlwm CA4

Blwyddyn 10-11

Yng nghyfnod allweddol 4 mae rhan fwyaf o ddisgyblion yn dilyn rhaglen o bynciau craidd statudol sy’n cynnwys Mathemateg (Mathemateg a Mathemateg Rhifedd), Saesneg (Iaith a Llenyddiaeth), Cymraeg (Iaith a Llenyddiaeth), Gwyddoniaeth (Dyfarniad Dwbl neu Sengl Cymhwysol), Addysg Grefyddol, ac Addysg Gorfforol.  Fe ddysgir y pynciau yma ynghyd a hyd at 3 pwnc dewisol a nodir rhain isod.  Fe ddarperir Gwyddoniaeth ar wahân i ddisgyblion sydd wedi’i hadnabod yn fwy abl a thalentog.

Ar gyfer rhai o’n pynciau galwedigaeth rydym yn gweithio mewn partneriaeth a Coleg Sir Gar, ac ar gyfer y pynciau yma bydd disgyblion yn cael eu cludo i ganolfan arall yn wythnosol er mwyn cyflawni’r agweddau ymarferol yn ogystal a chwblhau gwaith ysgrifenedig. 

‘Byw’

Bydd disgyblion ym mlwyddyn 10 ddim bellach yn dilyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru, ond yn hytrach yn astudio cwricwlwm ‘byw’ a ddyluniwyd gan yr ysgol i gwrdd a gofynion ein dysgwyr. Er nad yw’n arwain at gymhwyster penodol mae’r cwrs yn paratoi disgyblion am fywyd tu allan i’r ysgol gan weithio yn agos gyda chyflogwyr lleol ar brosiectau amrywiol, paratoi am y byd gwaith ac edrych ar yrfâu, gweithio yn y gymuned leol fel dinasyddion egwyddorol.  Mae’r dysgu yn seiliedig at brosiect yn ffordd o ddatblygu sgiliau hanfodol mewn cyd-destun sydd o ddiddordeb i’r dysgwr unigol, ac sy’n hyrwyddo annibyniaeth.

Pynciau dewisol