Awgrymiadau ar gyfer Rhieni / Gofalwyr Plant Anabl a / neu blant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol sy’n dychwelyd i’r Ysgol yn Nhymor yr Haf 2020

Cymraeg