Amseroedd Y Diwrnod Ysgol

Defnyddir cylch pythefnos 50 gwers un awr at ddibenion yr Amserlen

Amser cinio mae system ffreutur ar gael i’r disgyblion. Darperir amrywiaeth eang o fwydydd iach sydd at ddant pawb. Gellir prynu pryd poeth ‘arbennig y dydd’ am £2.50. Mae byrbrydau ar gael amser egwyl.

Defnyddir system arlwyo biometrig heb arian ar gampws Bro Dinefwr i dalu am y bydbrydau a’r prydau bwyd.

 

MAE’R DISGYBLION I GYD YN AROS AR Y SAFLE YN YSTOD YR AWR GINIO a chynigir amrediad eang o Weithgareddau Allgyrsiol.

Mae tir helaeth ar gael ar gyfer chwarae.