Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Welsh School U12's Dyfed Hockey / Twrnamaint Hoci Dyfed Ysgolion Cymru Dan 12

Welsh Schools U12s Dyfed Hockey Tournament

Nine players represented Ysgol Bro Dinefwr in the year 7 tournament in Ysgol Bro Teifi.

The girls in the squad were; Grace Evans (captain), Cari Guillet, Ella Harris, Emma Heseltine, Ella Locke, Ffion Walsh, Cathryn Moore, Saffron Bell and Sian Jones (GK).

The girls played three games in their pool; they won 3-0 against Ysgol Gyfun Emlyn, 5-0 Ysgol Bro Myrddin and 6-0 against Ysgol Gyfun Aberaeron.

They will now progress to the National round.

Top scorers – Ella Locke – 9, Saffron Bell – 5, Grace Evans – 1

Players player – Grace Evans & Ella Locke.

Everyone played well and were a credit to the school! 

Twrnamaint Hoci Dyfed Ysgolion Cymru Dan 12

Cynrychiolwyd Ysgol Bro Dinefwr yn nhwrnamaint blwyddyn 7 yn Ysgol Bro Teifi gan naw chwaraewr.

Y merched oedd yn y sgwad oedd; Grace Evans (capten), Cari Guillet, Ella Harris, Emma Heseltine, Ella Locke, Ffion Walsh, Cathryn Moore, Saffron Bell a Sian Jones (GK).

Chwaraeodd y merched tair gêm yn eu pŵl; enillon nhw 3-0 yn erbyn Ysgol Gyfun Emlyn, 5-0 Ysgol Bro Myrddin a 6-0 yn erbyn Ysgol Gyfun Aberaeron.

Byddant yn mynd ymlaen nawr i’r rownd Genedlaethol.

Y sgorwyr uchaf – Ella Locke – 9, Saffron Bell – 5, Grace Evans – 1

Chwaraewr y chwaraewyr – Grace Evans ac Ella Locke.

Chwaraeodd pawb yn dda ac roedden nhw’n glod i’r ysgol!

 

Da iawn pawb!