Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Welsh Judo Squad / Garfan Jiwdo Cymru

Kiera Francis Year 8 competed in the Welsh Judo Championships on Sunday in Cardiff.
Kiera came away with a Silver Medal in her category and is now part of the Welsh Judo Squad for the second year running.
Well done Kiera and good luck in the Welsh Squad.
Roedd Kiera Francis blwyddyn 8 wedi cystadlu ym Mhencampwriaethau Jiwdo Cymru yng Nghaerdydd dydd Sul diwethaf.
Enillodd Kiera Fedal Arian yn ei chategori ac mae nawr yn rhan o Garfan Jiwdo Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol.
Da iawn  Kiera a phob lwc yng Ngharfan Cymru.