Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Welsh Horse Championships U16

Grace Morgan Year 10 was chosen to represent wales in the under 16 debutant team which took place in Scotland at the Scottish National Centre, Grace and her team were competing against teams from Scotland, England and Ireland. Wales won the gold medal, this took place on the 20th July, she was again chosen to compete for wales again, this time it was Wales turn to host the event at David Broomes event centre, on the 30th July, again they won gold.  Well done Grace.

Dewiswyd Grace Morgan Blwyddyn 10 i gynrychioli Cymru yn y tîm o dan 16 dechreuol a gynhaliwyd yn yr Alban yng Nghanolfan Genedlaethol yr Alban. Roedd Grace a’i thîm yn cystadlu yn erbyn timoedd o’r Alban, Lloegr ac Iwerddon. Enillodd Cymru’r fedal aur, ar 20fed Gorffennaf. Fe’i dewiswyd i chwarae dros Gymru unwaith eto, a’r tro hwn cynhaliwyd y digwyddiad yng Nghymru yng Nghanolfan Digwyddiadau David Broomes, ar 30ain Gorffennaf ac unwaith eto enillon nhw’r aur.  Da iawn Grace.