Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Wear Something Green Day / Diwrnod Gwisgwch rhywbeth Gwyrdd

Thursday 29th March "Wear Something Green" Day if possible.  £1.00 to raise money for the school's Eco-Council projects.

Dydd Iau 29ain Mawrth diwrnod "Gwisgwch rhywbeth Gwyrdd" os yn bosib.  £1.00 i godi arian tuag at prosiectau Cyngor Eco'r ysgol.