Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Trip Addysg Grefyddol i Lundain 2019 / London Religious Education Trip 2019

Taith lwyddiannus gyda disgyblion o flwyddyn 10, 11 a 13 yn ymweld â'r Llysoedd Barn Frenhinol i ddadlau rhyddid crefyddol, ymweliad heddychlon â BAPS Shri Swaminarayan Mandir yn dysgu am gefndir Hindŵaeth ac ymweliad hynod brydferth â Mynachlog Buddhapadipa lle'r cafodd ein disgyblion cyfle i glywed hanes mynach Bwdhaidd.
A successful trip with pupils from year 10, 11 and 13 vising the Royal Courts of Justice to argue religious freedom, a peaceful visit to BAPS Shri Swaminarayan Mandir learning about the background of Hinduism and an incredibly beautiful visit to Buddhapadipa Monastery where pupils had a one to one with a Buddhist monk. "