Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Swim Wales Short Course Championship 2018 / Pencampwriaethau Cwrs Byr Nofio Cymru 2018

Congratulations to Dylan Morgan Yr 10 who has won 4 Gold Medals, Dylan is now the Gold Welsh Champion in the 50m Freestyle, 100m Freestyle, 50m Backstroke and the 100m Backstoke.  Amazing achievement well done Dylan.

Llongyfarchiadau i Dylan Morgan Bl 10 a enillodd 4 Medal Aur. Mae Dylan bellach yn Bencampwr Aur Cymru yn y Dull Rhydd 50m, Dull Rhydd 100m, Nofio ar y cefn 50m a nofio ar y cefn 100m.  Cyflawniad rhyfeddol; da iawn Dylan.