Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Swansea Music Festival / Ngŵyl Gerdd Abertawe

Cerys Bowen Year 10 entered 4 competitions in the Swansea Music Festival last week.  She came away with four medals - 2 gold and 2 silver, 3 for violin and 1 for piano.  Well done Cerys!

Roedd Cerys Bowen Blwyddyn 10 mewn 4 cystadleuaeth yng Ngŵyl Gerdd Abertawe wythnos ddiwethaf. Enillodd bedwar medal – 2 aur a 2 arian, 3 ar gyfer y ffidil ac 1 ar y piano. Da iawn Cerys!