Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Sports Day / Mabolgampau

Year 7-9 Sports Day will be held tomorrow Wednesday 27th and Thursday 28th lessons 1 & 2.

ADVICE: Apply suncream, wear a hat and bring a water bottle.

Snacks for sale - cash required.

 

Bydd Mabolgampau Blwyddyn 7-9 Dydd Mercher 27ain a Dydd Iau 28ain Gwers 1 a 2.

CYNGOR: Eli haul, gwisgwch het a dewch a photel dwr.

Byrbrydiau ar werth - dewch a arian.