Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

South Wales Dragons Hockey / Hoci Dreigiau De Cymru

Congratulations to Holly Fletcher from year 8 who was recently selected for the South Wales Dragons Hockey team. As a Dragon, she will represent South Wales at the U13 UK Regional Championships held at Nottingham Hockey Centre. She will be expected to attend training sessions in Cardiff and the University of Wales over the next 4 months, as she prepares for the UK Championships. A fantastic achievement Holly and good luck!!

Llongyfarchiadau i Holly Fletcher o flwyddyn 8 a ddewiswyd yn ddiweddar i dîm Hoci Dreigiau De Cymru. Fel Draig, bydd yn cynrychioli De Cymru ym Mhencampwriaethau Rhanbarthol y DU dan 13 a gynhelir yng Nghanolfan Hoci Nottingham. Disgwylir iddi fynychu sesiynau hyfforddi yng Nghaerdydd a Phrifysgol Cymru yn ystod y 4 mis nesaf, wrth iddi baratoi ar gyfer Pencampwriaethau’r DU. Cyflawniad gwych, Holly a phob lwc!!