Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth / Show Racism the Red Card 

Dydd Gwener 19eg Hydref / Friday 19th October 2018

Diwrnod gwisg eich hun pob plentyn i wisgo rhywbeth coch rhodd o £1.00

Wear your own clothes day pupils must wear something red £1.00 donation 

Cacennau a lluniaeth ar werth amser egwyl / Cakes and refreshments on sale break time