Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Scramblo!

Diolch i'r awdur lleol Huw Davies am ymweld â ni yn Ysgol Bro Dinefwr i gyflwyno'i nofel Gymraeg gyffrous newydd,  Sgramblo! i ddisgyblion Bl7 yn ystod eu gwers Gymraeg. 
Thanks to local author Huw Davies for visiting us at Bro Dinefwr to present his exciting new Welsh language novel, Sgramblo! to Yr7 pupils during their Welsh lesson.