Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Rugby Report / Adroddiad Rygbi Sept 2018

Welsh Academicals
Congratulations to year 13 pupil Callan Davies for representing the Welsh Academicals against the Welsh Exiles on Sunday. Callan helped the team beat the Exiles by 38 points to 22 and he made an impact in the match by winning several opposition lineouts and stealing the ball in the contact area. Well done Callan!

Scarlets u16
Well done to Tomas Pritchard and Jac Doel in year 11 for getting selected for the Scarlets u16 squad and good luck to both players in their regional age grade season.

Mynydd Mawr and Dinefwr u15 selection
Congratulations to Owain Rees, Josh Morse, Owain Powell, Cameron Simpson, Celt Williams and Iestyn Richards on their selection to the 30 man squad. 

Rugby fixtures
The 1sts played their first match of the season against Bro Myrddin last Wednesday. This was an entertaining game with both teams scoring 5 tries apiece but Bro Myrddin edged this encounter through clinical counter attacking rugby. 8 pupils from year 11 made their debuts for the senior team and these included Jonathan Davies, Luke Morgan, Joshua Watkins, Jac Beynon, Owen Phillips, Ben Evans, Tomas Pritchard and Konnor Davies. The final score of the match was Bro Dinefwr 29, Bro Myrddin 36. 

The year 8 and 9 teams travelled to Amman Valley last week. The year 8 team lost but improved on their performance from last season. The year 9 team won by 45 points and played some fantastic, intelligent rugby. They scored 7 tries in all with Josh Morse scoring twice and Dominic Jones, Caleb John, Osian Jones, Fraser Gregory and Morgan Bending with one try apiece. 

Academyddion Cymru
Llongyfarchiadau i Callan Davies, disgybl Blwyddyn 13, am gynrychioli Academyddion Cymru yn erbyn Alltudion Cymru ar ddydd Sul. Roedd Callan wedi helpu’r tîm i drechu’r Alltudion o 38 pwynt i 22 a chafodd effaith ar y gêm trwy ennill sawl llinell y gwrthwynebwyr a dwyn y bêl yn yr ardal gyswllt. Da iawn Callan!

Scarlets dan 16
Da iawn i Tomas Pritchard a Jac Doel ym mlwyddyn 11 ar gael eu dewis i sgwad dan 16 y Scarlets a phob lwc i’r ddau chwaraewr yn eu tymor gradd oed rhanbarthol.

Dewis Mynydd Mawr a Dinefwr dan 15
Llongyfarchiadau i Owain Rees, Josh Morse, Owain Powell, Cameron Simpson, Celt Williams ac Iestyn Richards ar gael eu dewis i’r sgwad 30 dyn. 

Gemau Rygbi
Chwaraeodd y tîm cyntaf eu gêm gyntaf y tymor hwn yn erbyn Bro Myrddin dydd Mercher diwethaf. Roedd y gêm yn un rhagorol gyda’r ddau dîm yn sgorio 5 cais yr un ond Bro Myrddin oedd ar y blaen y tro hwn gyda’u rygbi gwrth-ymosodol clinigol. Chwaraeodd 8 disgybl o flwyddyn 11 i’r tîm hŷn am y tro cyntaf sef Jonathan Davies, Luke Morgan, Joshua Watkins, Jac Beynon, Owen Phillips, Ben Evans, Tomas Pritchard a Konnor Davies. Sgôr terfynol y gêm oedd Bro Dinefwr 29, Bro Myrddin 36. 

Teithiodd timoedd blynyddoedd 8 a 9 i Ddyfryn Aman yr wythnos ddiwethaf. Collodd tîm blwyddyn 8 ond roedd eu perfformiad yn well na llynedd. Enillodd tîm blwyddyn 9 o 45 pwynt gan chwarae rygbi deallus. Gwych. Sgorion nhw gyfanswm o 7 cais gyda Josh Morse yn sgorio ddwywaith a Dominic Jones, Caleb John, Osian Jones, Fraser Gregory a Morgan Bending un cais yr un.