Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Roller Disco / Disgo Rholio

 

The PTFA are organising a Roller Disco!!

Saturday 9th February 5-7pm at Tregib Sports Hall.

Open to all ages but Primary aged children must be accompanied by an adult.

All children under 16 must bring a completed consent form on the night (see attachment)

Consent forms will also be available from school reception and at the event.

£3 entry with own skates. 

There are a limited number of skates to hire for an additional £3

For skate reservations and any other enquiries contact the PTFA: YBDPTFA@gmail.com

We look forward to seeing you there!

Disco consent form.pdf

Ffurflen ganiatad Disgo.pdf

Mae’r GRhAFf yn trefnu Disgo Rholio!!

Dydd Sadwrn 9fed Chwefror 5-7 pm yn Neuadd Chwaraen Tre-Gib.

Agored i bob oed ond rhaid bod oedolyn gyda phlant oedran Cynradd.

Rhaid i bob plentyn dan 16 ddod â ffurflen ganiatâd cyflawn ar y noson (gweler atodiad)

Bydd ffurflenni caniatâd ar gael yn nerbynfa’r ysgol ac yn y digwyddiad.

Mynediad £3 gydag esgidiau rholio eich hunan.

Gellir hurio nifer cyfyngedig o esgidiau rholio am £3 ychwanegol.

I gadw esgidiau rholio ac unrhyw ymholiadau eraill cysylltwch â’r

GRhAFf: YBDPTFA@gmail.com

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!