Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Prom Bl 11 / Year 11 Prom

Prom Blwyddyn 11 / Year 11 Prom
Bydd bysys ar gyfer 'Prom' blwyddyn 11 yn gadael maes parcio Llanymddyfri am 6 y.h. nos Wener 22/6/18.  Yna'n teithio i Sgwâr a Cwmpass Llangadog - 6.15 y.h a Bro Dinefwr am 6.30 y.h. Byddant yn dychwelyd am tua 1-1.30 y.b. Disgwylir ymddygiad addas bob amser ac edrychwn ymlaen at noson hwylus.  Unrhyw luniau eraill i sthomas@brodinefwr.org.uk erbyn dydd Iau fan pellaf.
Buses for the Y11 Prom Friday, 22/6/18 will leave Llandovery Car park 6pm, Square and Compass Llangadog 6.15pm and Bro Dinefwr 6.30pm.  Returning at approximately 1-1.30am.  Appropriate behaviour is expected at all times and we look forward to an enjoyable evening. Any further photographs to sthomas@brodinefwr.org.uk by Thursday at the latest.