Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Plant mewn Angen / Children in Need 2019

DIWRNOD GWISG EICH HUN NEU GWISG FANCI RHODD £1.00 / NON SCHOOL UNIFORM DAY OR FANCY DRESS £1.00 DONATION 

DYDD GWENER 15fed TACHWEDD / FRIDAY 15th NOVEMBER 2019