Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Plant Mewn Angen / Children in Need

 

Mae disgyblion a staff Ysgol Bro Dinefwr wedi codi cyfanswm o £994.70 mewn diwrnod heb wisg ysgol ar gyfer Plant Mewn Angen a chodwyd £174.50 ar y stondin gacennau. Diolch i bawb a gyfrannodd i godi swm anhygoel o arian i achos mor dda.

Pupils and staff at Ysgol Bro Dinefwr raised a total of £994.70 on our non-school uniform day for Children in Need and £174.50 was raised on the cake stall.     Thank you to everyone who took part amazing amount of money raised for such a great cause.