Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Pencampwriaethau Jiwdo Ysgolion Prydain / British Schools Judo Championships

Aeth Kiera Francis Blwyddyn 7 i Bencampwriaethau Jiwdo Ysgolion Prydain dros y penwythnos yn yr English Institute of Sport yn Sheffield gan gynrychioli Ysgol Bro Dinefwr a Chymru.Roedd cyfanswm o 11 merch yn ei chategori pwysau ac enillodd Kiera Fedal Efydd.Roedd Kiera’n cynrychioli’r ysgol, ei chlwb gan arddangos sbortsmonaeth gwych i’w chyd-wrthwynebwyr.Cyflawniad rhagorol i Kiera ac Ysgol Bro Dinefwr.

Kiera Francis Year 7 attended the British Schools Judo Championships over the weekend at the English Institute of Sport in Sheffield representing Ysgol Bro Dinefwr and Wales
She had 11 girls in total in her weight category and Kiera came away with a Bronze Medal. 
Kiera represented the school, her club and showed great sportsmanship to her fellow opponents.
What an outstanding achievement for Kiera and Ysgol Bro Dinefwr.