Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Pel-Rwyd / Netball

Mae Lowri Rowlands blwyddyn 12 wedi ei chynnwys yn carfan Talent Centre Afan Nedd Abertawe a Gorllewin Cymru am bel rwyd o dan 21.  

Lowri Rowlands has been included in the U21 Talent Centre for Afan Nedd Tawe and West Wales netball. 
Da iawn Lowri / Well done Lowri