Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Ocsiwn o addewidion/Auction of promises

Cynhelir ocsiwn o addewidion a thynnu’r Raffl Fawr  ar nos Wener 19eg Hydref, 2018, yn yr Hydd Gwyn, Llandeilo. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 7.00pm gyda chyfle i edrych ar y 62 gwobr sydd ar gael o 5.00pm. Cyfanswm gwerth y gwobrau yw tua £3,500.00 a gwerth y 12 eitem raffl yw £525.00. Bydd Mr Derfel Harries o Clee Tompkinson and Francis yn gwerthu, ond os na fedrwch bod yn bresennol anfonwch eich cynigion mewn amlen i dderbynfa Ysgol Bro Dinefwr dan ofal Mrs Sioned Jones. Rhowch rif yr eitem ar du allan yr amlen a rhowch bris y cynnig a phwy sy’n prynu’r eitem sydd yn yr amlen.

Rhoddir holl dderbyniadau’r noson i broject Datblygu Fferm Ysgol Bro Dinefwr. Mae tocynnau raffl ar gael i’w gwerthu o hyd gan y rhoddwyd 1 llyfr yr un i bob disgybl. Mae’r tocynnau’n £1.00 y tocyn neu £5.00 am lyfr.

Diolch i bawb am eu cefnogaeth ac edrychwn ymlaen at eich gweld ar nos Wener 19eg Hydref.

Cymdeithas Rhieni, Athrawon a Ffrindiau Ysgol Bro Dinefwr

An auction of promise and the draw of the Grand Raffle shall take place on Friday 19th October, 2018, at The White Hart, Llandeilo. The event starts at 7.00pm with viewing of the 62 prizes available from 5.00pm. The prizes are valued in total around £3,500.00 and the 12 raffle items are valued at £525.00. Local auctioneer Mr Derfel Harries of Clee Tompkinson and Francis will be selling, but if you are unable to attend please send your bids in an envelope to Ysgol Bro Dinefwr School reception FAO Mrs Sioned Jones. Please state item number on the outside envelope and clearly state price offer and who is purchasing the item within the envelope.

All proceeds from the evening will be donated to Ysgol Bro Dinefwr Farm Development project. There are still raffle tickets left to sell as to date each pupil have been given 1 book each. Tickets are £1.00 a ticket or a book £5.00.

Thank you all for your support and we look forward to seeing you on Friday 19th October.

Ysgol Bro Dinefwr Parents Teachers and Friends Association.