Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Noson Rieni BL 7 / Yr 7 Parents Evening

Cynnhelir noson i rieni Blwyddyn 7 ar Nos Fercher Medi 26 am 6.30 yn Neuadd yr Ysgol.  Mae hwn yn gyfle i siarad a staff yr ysgol a thiwtor dosbarth eich plentyn.  Bydd lluniaeth ysgafn ar gael ar y noson.
We are holding an evening for Year 7 parents on Wednesday September 26th at 6.30pm in the School Hall.  This is an opportunity to speak to school staff and your child's form tutor.  Light refreshments will be served on the night.