Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Netball Results / Canlyniadau Pel-Rwyd 14.11.18

Netball Results 14.11.18

 7A won 7-2

7B won 8-1

8A won 17-4

8B lost 6-10

9 won 14-4

10 won 21-5

 All games were won apart from 8B who played year 9.  Thankyou to the year 9 & 10 girls who umpired and helped coach the younger teams.

There were over 50 girls playing netball this afternoon well done everyone.

 

Canlyniadau Pêl Rwyd 14.11.18

7A ennill 7-2

7B ennill 8-1

8A ennill 17-4

8B colli 6-10

9 ennill 14-4

10 ennill 21-5

 Enillwyd pob gêm ar wahân i 8B a chwaraeodd flwyddyn 9.  Diolch i ferched blynyddoedd 9 a 10 a ddyfarnodd a helpodd i hyfforddi’r timau iau.

Roedd dros 50 merch yn chwarae pêl rwyd y prynhawn ‘ma; da iawn i bawb.