Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Music Success / Llwyddiant Cerddoriaeth

Cerys Bowen Year 10 has recently received a merit pass in her grade 5 piano exam and Cerys has also been offered a place on the National Youth Orchestra of Wales. Well done Cerys.
Esther Purnell Year 10 has passed her Grade 6 Singing exam with distinction 92% through Trinity College London.  Well done Esther.

Mae Cerys Bowen Blwyddyn 10 wedi ennill llwyddiant â chlod yn ei arholiad piano gradd 5 yn ddiweddar a hefyd cynigiwyd lle i Cerys gyda Cherddoriaeth Ieuenctid Genedlaethol Cymru. Da iawn Cerys.

Mae Esther Purnell Blwyddyn 10 wedi llwyddo gyda rhagoriaeth 92% yn ei arholiad Canu Gradd 6 trwy Goleg y Drindod Llundain. Da iawn Esther.