Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Mar-Tec Industry Career talk

Diolch yn fawr i Joel Williams am sgyrsiau gyrfaol gwych gyda disgyblion Blwyddyn 11-13 ar yrfaoedd yn y diwydiant Mar-Tec (Marchnata Technolegol) ar ddydd Gwener, 7fed o Chwefror. Dysgodd disgyblion a staff llawer am y diwydiant modern newydd sydd yn tyfu a gall gynnig nifer o gyfleoedd gyrfa cyffroes i'n disgyblion.
Many thanks to Joel Williams for fantastic career talks with Year 10-13 pupils on the Mar-Tec (Marketing Technology) industry on Friday, 7th February. Both pupils and staff learnt a great deal about the fast moving and growing industry which could offer our pupils many exciting career opportunities.