Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

MFL Mentoring Scheme / Cynllun Mentro ITM

On Friday 5 April, as part of the award-winning MFL mentoring scheme run by Cardiff University within the government's plan to raise uptake and interest in the study of modern foreign languages, eight pupils who had taken part in the scheme attended an award ceremony at Swansea University. After a talk in which the speakers highlighted the importance of languages, the pupils went on a campus tour with their Student mentor and had two language taster sessions of Greek an Mandarin. 

 

Ar ddydd Gwener 5 Ebrill, fel rhan o’r cynllun mentro ITM a enillodd wobrau a gynhelir gan Brifysgol Caerdydd fel rhan o gynllun y llywodraeth i godi cymeriant a diddordeb mewn astudio iaith dramor fodern, mynychodd wyth disgybl, a oedd wedi cymryd rhan yn y cynllun, seremoni wobrwyo ym Mhrifysgol Abertawe. Wedi sgwrs lle amlygwyd pwysigrwydd iaith gan y siaradwyr, aeth y disgyblion ar daith o’r campws gyda’u mentor Myfyriwr a chawsant ddwy sesiwn brofi iaith mewn Groeg a Mandarin.