Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Llwydiant Cerddorol / Musical Success

 Llongyfarchiadau i'r canlynol am gael eu derbyn ar ensembles Ieuenctid Genedlaethol Cymru:

  • Non Morgan BL13: Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Bethan Evans BL12: Cor Genedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Cerys Bowen BL10: Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Carys Williams BL9: Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru a Cherdorffa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Dylan Savage BL9: Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Cymru a Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, gyda lle cadw ar y Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Hefyd, llongyfarchiadau i Rhydian Tiddy, BL11, am ennill lle yn y Cerddorfa Genedlaethol Prydain Fawr am 2019.

Llongyfarchiadau hefyd i'r canlynol ar eu llwyddiannau yn arholiadau cerddorol yn ddiweddar: 

Millie Bateman Bl11 – Gradd 5 Canu (Teilyngdod)

Ellie Davies BL10 – Gradd 5 Canu (Anrhydedd)

Efa Ephraim Harries BL10 – Gradd 5 Canu (Teilyngdod)

Caitlyn Evans BL11 – Gradd 5 Canu (Teilyngdod)

Martha Harries BL11 – Gradd 5 Canu (Anrhydedd)

Cadi James BL11 – Gradd 5 Canu (Teilyngdod)

Mari James BL11 – Gradd 5 Canu (Anrhydedd)

Rhiannon James BL11– Gradd 5 Canu (Teilyngdod)

Lowri Jones BL10 – Gradd 5 Canu (Pass)

Kellie-Gwen Morgan Bl11 – Gradd 5 Canu (Teilyngdod)

Sion Roberts BL12 – Gradd 4 Canu (Anrhydedd)

Mared Thomas BL12 – Gradd 8 Clarinet (Teilyngdod)

Elin Worsley BL12 – Gradd 8 Alto Sax (Anrhydedd)

Carys Williams BL9 – Gradd 7 French Horn (Anrhydedd)

Rhydian Tiddy B11 Gradd 7 Theori – (Anrhydedd)

 ------------------------------------------------------------

Congratulations to the following for being accepted on to National Welsh Youth ensembles:

  • Non Morgan Y13: National Youth Orchestra of Wales
  • Bethan Evans Y12: National Youth Choir of Wales
  • Cerys Bowen Y10: National Youth Orchestra of Wales
  • Carys Williams Y9: National Youth Orchestra of Wales & National Youth Wind Band of Wales
  • Dylan Savage Y9: National Youth Wind Band of Wales & National Youth Brass Band of Wales, with a reserve place on the National Youth Orchestra of Wales

Also, congratulations to Rhydian Tiddy, Y11, for gaining a place on the National Youth Orchestra of Great Britain for 2019.

Congratulations also go to the following for their recent successes in music examinations:

Millie Bateman Y 11 – Grade 5 Singing (Merit)

Ellie Davies Y10 – Grade 5 Singing (Distinction)

Efa Ephraim Harries Y10 – Grade 5 Singing (Merit)

Caitlyn Evans Y11 – Grade 5 Singing (Merit)

Martha Harries Y11 – Grade 5 Singing (Distinction)

Cadi James Y11 – Grade 5 Singing (Merit)

Mari James Y11 – Grade 5 Singing (Distinction)

Rhiannon James Y11– Grade 5 Singing (Merit)

Lowri Jones Y10 – Grade 5 Singing (Pass)

Kellie-Gwen Morgan Y11 – Grade 5 Singing (Merit)

Sion Roberts Y12 – Grade 4 Singing (Distinction)

Mared Thomas Y12 – Grade 8 Clarinet (Merit)

Elin Worsley Y12 – Grade 8 Alto Sax (Distinction)

Carys Williams Y9 – Grade 7 French Horn (Distinction)

Rhydian Tiddy B11 Grade 7 Theory – (Distinction)