Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Lluniau Ysgol / School Photographs

Byddwn yn cymryd lluniau ysgol i flynyddoedd 7, 10 a 12 ar Ddydd Gwener 21ain Medi.  Gwnewch yn siwr bod eich gwisg ysgol yn daclus!
We will be taking school photographs of years 7, 10 and 12 on Friday 21st September.  Make sure your school uniform is neat!