Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Legacy of the Sky Pendant Novel

The debut novel written by past pupil Jonathan Crayford is creating quite a stir in the literary world. The Legacy of the Sky Pendant tells the story of Marcus, who is poised and ready to defend his home village of Soulwind, unaware of the effect that the pendant he wears is having on him. Reviews on Amazon include, ‘cannot put it down’, which bodes well for the next two novels in this exciting trilogy.

A fantastic achievement Jonathan; Ysgol Bro Dinefwr wish you every success with your debut novel, as well as those in the pipeline.

Mae’r nofel gyntaf a ysgrifennwyd gan y cyn-ddisgybl Jonathan Crayford yn creu cryn gyffro yn y byd llenyddol. Mae ‘The Legacy of the Sky Pendant’ yn dweud stori Marcus, sy’n barod i amddiffyn ei bentref enedigol o Soulwind, heb wybod am yr effaith gaiff y crogaddurn a wisga arno. Mae’r adolygiadau ar Amazon yn cynnwys, ‘alla i ddim ei roi lawr’, sy’n argoeli’n dda ar gyfer y ddwy nofel nesaf yn y triawd cyffrous hwn.

Mae’n gyflawniad gwych i Jonathan; mae Ysgol Bro Dinefwr yn dymuno bob llwyddiant i ti gyda’r nofel gyntaf, yn ogystal â’r rheiny sydd ar y gweill.