Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Law Team / Tîm y Gyfraith

The Year 10 and 12 Law Team will be showcasing one of the trials they will be performing in Edinburgh, on Tuesday 12th March at 5pm in the school hall. It should last about an hour.
Admission is through a donation and hot drinks will be available.  Everybody welcome.
The staff and pupils of the Year 10 and 12 Law Team would like to thank everybody for their kind support throughout their fund-raising efforts.

The staff would also like to extend their thanks to the parents who have supported their pupils throughout both heats and to the pupils for their tireless hard work.

 We wish them well in the UK Finals on the 23rd March in Edinburgh.

Bydd Tîm y Gyfraith Blwyddyn 10 a 12 yn arddangos un o’r achosion y byddant yn eu perfformio yng Nghaeredin, ar ddydd Fawrth, 12fed Mawrth am 5pm yn neuadd yr ysgol. Dylai bara am ryw awr.  

Mynediad trwy rodd a bydd diodydd poeth ar gael. Croeso i bawb.

Hoffai staff a disgyblion Tîm y Gyfraith Blwyddyn 10 a 12 ddiolch i bawb am eu cefnogaeth garedig yn ystod eu hymdrechion i godi arian.

Dymuna’r staff estyn eu diolch hefyd i’r rhieni sydd wedi cefnogi eu disgyblion yn ystod y rowndiau ac i’r disgyblion am eu gwaith caled diflino.

Dymunwn yn dda iddynt yn Rownd Derfynol y DU ar  23ain Mawrth yng Nghaeredin.