Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Inset Day / Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd 14.02.2020

Ysgol Bro Dinefwr will be closed for Inset Day Training on Friday 14th February 2020 and will re-open on Monday 24th February 2020 after half term to all pupils and staff.

Bydd Ysgol Bro Dinefwr ar gau ar gyfer Diwrnod Hyfforddiant mewn swydd ar Ddydd Gwener 14eg Chwefror 2020 a fydd yn ail-agor ar Ddydd Llun 24ain Chwefror ar ol Hanner tymor i’r holl ddisgyblion a’r staff.