Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Inline Hockey Championships / Pencampwriaethau Hoci Inline

Inline Hockey Championships
Erik Gordon a Year 10 pupil has been selected to represent Great Britain's Under 18 Men's team at the European Inline Hockey Championships being held in Roana, Italy this July/August.  Erik has worked incredibly hard over the past 12 months to gain a place with the team.  The dedication to training, team work and individual development has provided Erik with this unique opportunity to gain further experience in the international arena.
Good luck Erik.
Pencampwriaethau Hoci Inline
Dewiswyd Erik Gordon, disgybl ym Mlwyddyn 10,  i gynrychioli tîm Dynion Dan 18 Prydain Fawr ym Mhencampwriaethau Hoci Inline Ewrop  a gynhelir yn Roana, yr Eidal ym mis Gorffennaf/Awst.  Mae Erik wedi gweithio’n galed iawn dros y 12 mis diwethaf er mwyn ennill lle gyda’r tîm.  Mae ei ymrwymiad i hyfforddi, gwaith tîm a datblygiad unigol wedi rhoi’r cyfle unigryw hwn i Erik fel y gall ennill profiad pellach yn y maes rhyngwladol.  Pob lwc Erik.