Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

INSET DAY 12th APRIL / DIWRNOD HMS 12fed EBRILL

YSGOL BRO DINEFWR WILL BE CLOSED FOR INSET DAY TRAINING ON FRIDAY 12th APRIL 2019 (NOT 29th AS STATED ON CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL WEBSITEAND WILL RE-OPEN OMONDAY 29th APRIL 2019 TO ALL PUPILS AND STAFF Sorry for any inconvenience this may cause. 

BYDD YSGOL BRO DINEFWR AR GAU AR GYFER HYFFORDDIANT DIWRNOD MEWN SWYDD AR DDYDD GWENER 12fed EBRILL 2019 (NID Y 29ain FEL Y DYWEDIR AR WEFAN CYNGOR SIR GÂR) A BYDD YN AIL-AGOR AR DDYDD LLUN  29ain EBRILL 2019 I’R HOLL DDISGYBLION A’R STAFF.  Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra all hyn ei achosi.