Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Hockey Tournament Yr 7 / Twrnamaint Hoci Bl 7

Six Schools with an A and B team took part, fourteen Bro Dinefwr year 7 girls participated.  Both Bro Dinefwr teams played 8 games / Roedd chwe ysgol gyda thîm A a B wedi cymryd rhan, gan gynnwys pedair ar ddeg o ferched blwyddyn 7 Bro Dinefwr.  Chwaraeodd ddau dîm Bro Dinefwr 8 gêm

Team A / Tîm A 

Emma Heseltine, Grace Evans, Ella Harris , Saffron Bell, Cari Guillet, Isabelle Chater, Sian Jones (GK)

Team B / Tîm B

Ffion Walsh, Caitlin Rees, Cathryn Moore, Mared Roberts, Manon Craddock, Menna Bennett, Isla Williams

The A team won all 8 games - Goals FOR - 39, Goals AGAINST - 0 / Enillodd Tîm A yr 8 gêm - Golau DROS - 39, Golau YN ERBYN - 0

The B team won 3 games - Goals FOR - 13, Goals AGAINST - 20 / Enillodd Tîm B 3 gêm - Golau DROS - 13, Golau YN ERBYN - 20

Top Goal Scorers / Y Sgorwyr gôl uchaf - Grace Evans, Emma Heseltine 

Sian Jones had her first experience as keeper in a competitive situation for the A team, she had a fantastic tournament - not letting one goal in, this meant that Bro Dinefwr A team did not concede one goal in the whole tournament.  Cafodd Sian Jones ei phrofiad gyntaf fel golgeidwad tîm A mewn sefyllfa gystadleuol, cafodd dwrnamaint gwych - nid aeth yr un gôl heibio iddi, a olygai nad oedd tîm A Bro Dinefwr wedi ildio'r un gôl yn ystod y twrnamaint cyfan.

Players' Player / Chwaraewr y chwaraewyr - A - Grace Evans B - Ffion Walsh a Mared Roberts

All the girls played well, and were a credit to the school, well done everyone.  Roedd y merched i gyd wedi chwarae'n dda, ac roeddwn nhw'n glod i'w hysgol da iawn pawb!