Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Hockey Tournament Year 8 / Twrnamaint Hoci Blwyddyn 8

Year 8 girls travelled to Carmarthen Leisure Centre to play in a seven a side tournament against 4 Brianne schools.  A successful day with some great hockey skills on display and both teams finished 2nd in their respective groups.

Teithiodd merched blwyddyn 8 i Ganolfan Hamdden Caerfyrddin i chwarae mewn twrnamaint saith bob ochr yn erbyn 4 ysgol Brianne.  Cafwyd diwrnod llwyddiannus gyda sgiliau hoci gwych ar waith a gorffennodd y ddau dîm yn 2il yn eu priod grwpiau.

Well done to / Da iawn i: Martha Ashcroft, Holly Trickett, Shannon Trickett, Isobel Booth, Anwen Raybould, Holly Fletcher, Elin Williams, Millie Jones, Elin Davies, Ciara Wilkins, Charlotte Thomas, Isobel Williams, Carys Boissinot, Harriet Bateman, Gracie Thomas, Gwenno Pritchard.