Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Hockey/Netball Results Canlyniadau Hoci/Pelwryd

Hockey Matches

Bro Dinefwr vs Dyffryn Aman

1st XI   won     4-0

Yr 10   won     2-0

Yr 9     won     1-0

Yr 8     won     1-0

Bro Dinefwr vs Bro Myrddin

1st XI   won     6-0

Yr 10   won     3-1

Bro Dinefwr vs QEHS

Yr 9     lost      1-0

Yr 8     won     4-0

The Under 16 Hockey team started their Top Schools campaign.  The School has a strong history in this competition leading up to the National Finals, and so it continued with the team beating Bro Myrddin 4-2, QEHS 4-0 and Llandovery College 2-1.  As Brianne Champions they now go onto the Dyfed Finals.

Gemâu Hoci

Bro Dinefwr yn erbyn Dyffryn Aman

Tîm Cyntaf      ennill   4-0

Bl 10   ennill   2-0

Bl 9     ennill   1-0

Bl 8     ennill   1-0

Bro Dinefwr yn erbyn Bro Myrddin

Tîm cyntaf       ennill   6-0

Bl 10   ennill   3-1

Bro Dinefwr yn erbyn YUFE

Bl 9     colli     1-0

Bl 8     ennill   4-0

Dechreuodd y tîm Hoci dan 16 ar eu hymgyrch yn yr Ysgolion Uchaf.  Mae gan yr Ysgol hanes gref yn y gystadleuaeth hon gan arwain at y Gemâu Terfynol Cenedlaethol, ac felly’r oedd hi gyda’r tîm yn trechu Bro Myrddin 4-2, YUFE 4-0 a Choleg Llanymddyfri 2-1.  Fel Pencampwyr Brianne maent nawr yn mynd ymlaen i Gemâu Terfynol Dyfed.

Netball Matches

Bro Dinefwr vs Coedcae

Yr 8         lost 4-2

Yr 9         lost 6-5

Bro Dinefwr vs Dyffryn Aman

Yr 10      lost 11-5

Yr11/12  lost 23-16

Bro Dinefwr vs Bro Myrddin

Yr 8a      lost 11-5

Yr 8b      lost 9-1

Yr 9         lost 17-8

Yr 10      lost 13-11

Yr 11      lost 9-6

Gemâu Pêl Rwyd

Bro Dinefwr yn erbyn Coedcae

Bl 8         colli 4-2

Bl 9         colli 6-5

Bro Dinefwr yn erbyn Dyffryn Aman

Bl 10       colli 11-5

Bl11/12   colli 23-16

Bro Dinefwr yn erbyn Bro Myrddin

Bl 8a       colli 11-5

Bl 8b      colli 9-1

Bl 9         colli 17-8

Bl 10       colli 13-11

Bl 11       colli 9-6